ckg

Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning: begeleiding van gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar die tijdelijk hulp nodig hebben bij het opvoeden.

speelpleinen

10 speelpleinwerkingen in en rond Antwerpen, gedragen door gevormde en enthousiaste vrijwilligers.

jeugdverblijfcentra

Gebruik van domeinen en lokalen, met of zonder overnachting door jeugdwerk-, welzijns- of vormingsorganisaties, scholen, sportverenigingen en particulieren.

jeugdvakanties

Speelse jeugdvakanties met overnachting tijdens de zomervakantie op domein Hulgenrode.

vormingscentrum

Vorming voor je organisatie. Van één dagdeel tot meerdaagse vormingen.