ckg

Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning: begeleiding van gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar die tijdelijk hulp nodig hebben bij het opvoeden.

speelpleinen

10 speelpleinwerkingen in en rond Antwerpen, gedragen door gevormde en enthousiaste vrijwilligers.

buitenschoolse kinderopvang

Buitenschoolse kinderopvang op 4 locaties in Antwerpen. 

jeugdverblijfcentra

Gebruik van domeinen en lokalen, met of zonder overnachting door jeugdwerk-, welzijns- of vormingsorganisaties, scholen, sportverenigingen en particulieren.

vormingscentrum

Vorming voor je organisatie. Van één dagdeel tot meerdaagse vormingen.

jeugdvakanties

Speelse jeugdvakanties met overnachting tijdens de zomervakantie op domein Hulgenrode.