Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Koraal met de vier afdelingen Horst, Hulgenrode, Klimop en Kakelbont biedt ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen die tijdelijk hulp nodig hebben bij de zorg voor en de opvoeding van hun kinderen.

Het CKG werkt op vraag van en samen met de ouders aan het verbeteren van de gezinssituatie.

Indien daartoe, naast de gezinsbegeleiding, opvang voor de kinderen aangewezen is, kan het CKG ook deze vorm van ondersteuning bieden.

Het CKG vertrekt van de visie dat alle gezinnen met problemen in aanvang gewone gezinnen zijn en dat respect voor ouders de basis is van al het handelen dat zich richt op het kind, in het gezin, in een bredere maatschappelijke context.

Om deze doelstelling optimaal te bereiken, wil het CKG er naar streven voor het personeel een werkkring te bieden die aangenaam en waarderend is en kansen op groei en verdere vorming aanreikt.

Lerend van het verleden, genietend van het heden, bouwen we dynamisch aan de toekomst.