Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Koraal organiseert vroegtijdige en
gerichte zorg en ondersteuning voor aanstaande ouders en gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
Van thuisbegeleiding en training, tot verblijf, we bieden een gamma van hulp aan om gezinnen te helpen groeien.   
Bij Koraal geloven we in het benutten van de kracht van elk gezin en het vinden van oplossingen die passen bij hun unieke behoeften. 
We stellen de hulpvraag van het gezin steeds centraal in alles wat we doen. 

Ons aanbod

Gezinsbegeleiding aan huis 
Training van ouders met kinderen in groep
Training van ouders
Dagopvang
Dag- en nachtopvang
Spelcounseling

Gezinsbegeleiding aan huis 

Als je vragen hebt of geconfronteerd wordt met uitdagingen in de opvoeding van je kind, staat het CKG klaar om je te ondersteunen met een begeleiding aan huis. Een vaste gezinsbegeleider komt dan wekelijks bij je thuis om samen met jou te zoeken naar mogelijkheden en te werken aan het verbeteren van de situatie.

Indien je behoefte hebt aan intensievere ondersteuning, biedt het CKG ook hulp tot driemaal per week.

Alle aanstaande ouders of gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen bij ons terecht. De begeleiding is gratis.

Voor meer info of aanmeldingen, bel 03/330 16 80 of bezoek onze aanmeldpagina.

Training van ouders met kinderen in groep

De training geeft je een inzicht in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Je wordt ondersteund in jouw rol als opvoedingsverantwoordelijke. Daarnaast legt de training de focus op het versterken van de band tussen jou en je kind. We richten ons op het groepsproces, waarbij jij en andere ouders ervaringen delen, van elkaar leren en elkaar ondersteunen.

De training vindt 1 tot 3 keer per week plaats op vaste momenten en wordt aangevuld met ondersteunende gesprekken en/of huisbezoeken.

Het programma bestaat uit twee delen:

Tijdens de ouder-kindtraining oefen je op maat van jouw gezin opvoedingsvaardigheden in, waarbij je samen met je kinderen deelneemt aan groepsactiviteiten.
De oudertraining biedt jou theoretisch inzicht en is gebaseerd op diverse pedagogische modellen en theorieën.

Alle gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen bij ons terecht. De training is gratis.

Voor meer info of aanmeldingen, bel 03/330 16 80 of bezoek onze aanmeldpagina.

Training van ouders

Tijdens de reeks van 6 of 12 bijeenkomsten van de oudertraining “Ouderschap omarmen” nemen we samen de tijd om volgende thema’s te verkennen, gaande van jouw rol als ouder, het creëren van verbinding met je kind, de impact van de eerste 1000 dagen, het stellen van liefdevolle grenzen tot zelfzorg.

Tijdens de training ontvang je nuttige tips om de uitdagingen van het ouderschap aan te pakken. De training biedt zowel theoretische inzichten als praktische oefeningen, zodat je het geleerde direct kan toepassen in de praktijk.

Hoewel de training plaatsvindt in groepsverband, is er ook ruimte voor een individueel gesprek per gezin, zodat we specifiek kunnen ingaan op jouw situatie en behoeften.

Alle gezinnen met kinderen van 2 tot en met 12 jaar kunnen bij ons terecht. De training is gratis.

Voor meer info of aanmeldingen, bel 03/330 16 80 of bezoek onze aanmeldpagina.

Dagopvang

Tijdens de begeleiding kan het soms nodig zijn dat je kind gedurende de dag wordt opgevangen in het CKG.

Deze opvang is beschikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9:00 tot 17:00 uur.

Alle gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar die naast begeleiding ook behoefte hebben aan opvang, kunnen bij ons terecht. De begeleiding en opvang zijn gratis.

Voor meer info of aanmeldingen, bel 03/330 16 80 of bezoek onze aanmeldpagina.

Dag- en nachtopvang

Bij een plotselinge en onverwachte gebeurtenis binnen je gezin, kan er behoefte zijn aan tijdelijke opvang voor je kind, terwijl we samen met naar passende oplossingen zoeken. Dit biedt je gezin de mogelijkheid om tot rust te komen.
 
Voor meer info of aanmeldingen, bel 03/330 16 80 of bezoek onze aanmeldpagina. De begeleiding en opvang zijn gratis. 
 
Als er behoefte is aan langdurige opvang (meer dan 3 maanden), kan je huidige begeleider helpen bij de aanmelding bij de Intersectorale Toegangspoort.

Spelcounseling

Kinderen verwerken vaak onbewust veel van wat ze ervaren tijdens het spelen.

In een speciaal ingerichte spelkamer biedt onze spelcounselor kinderen de ruimte en het vertrouwen om op een speelse manier met deze verwerking om te gaan. Mogelijke aanleidingen voor spelcounseling kunnen zijn: een gebrek aan weerbaarheid, gepest worden, een laag zelfvertrouwen, rouw en verlies, echtscheiding, spanningen, vaak verdrietig zijn, of faalangst.

Met spelcounseling leggen we de focus op het kind zelf en streven we ernaar om te werken aan wat het nodig heeft: het versterken van gezonde relaties, het herkennen en uiten van behoeften en emoties, het aanleren van grenzen stellen en ermee omgaan, het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, en het vinden van steun waar nodig.

Alle gezinnen met kinderen tussen 4 en 12 jaar kunnen bij ons terecht voor spelcounseling. De spelsessies vinden wekelijks plaats op afdeling Horst of afdeling Klimop.

Deze begeleiding is kosteloos.

Voor meer info of aanmeldingen, bel 03/330 16 80 of bezoek onze aanmeldpagina.

Onze afdelingen

Horst
Horstebaan 14
2900 Schoten
03/232 97 72

Onze samenwerkingsverbanden

Logo Ligase

Ligase

Ligase is een netwerkorganisatie die zich richt op het bieden van ondersteuning in situaties waarbij er een dreigende uithuisplaatsing van zeer jonge kinderen speelt. Deze situaties hebben doorgaans een hoog crisisgehalte en brengen de ontwikkeling en de fysieke en/of emotionele integriteit van het kind in gevaar. De focus ligt op het verstrekken van intensieve opvoedingsondersteuning aan gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar, met bijzondere aandacht voor zwangere vrouwen die zich in een kwetsbare positie bevinden.
 
CKG Koraal maakt deel uit van Ligase. 

Voor meer info en/of aanmeldingen kan je contact opnemen via 02-243 56 00 / zgjongekind.antwerpen@oprgroeien.be en vragen naar het team zorggarantie of volgende webpagina’s bezoeken Zorggarantie jonge kind | Opgroeienwww.netwerk-ligase.be
gezin rond de tafel luisterend naar oudere dame
Logo 1 gezin 1 plan

1 Gezin 1 Plan

1 Gezin 1 Plan is een netwerk van partners uit verschillende sectoren uit de hulpverlening. Ze zoeken samen met kinderen, jongeren en hun gezin, familie, vrienden, hulpverleners … naar de juiste ondersteuning. De begeleider gaat preventief en kortdurend aan de slag en maakt samen met het gezin een gezinsplan met alle afspraken. Een eerstelijnspsycholoog van 1 Gezin 1 Plan gaat aan de slag met lichte tot milde psychologische klachten bij kinderen aan de hand van een kortdurende interventie. Het aanbod van 1 Gezin 1 Plan is gratis.
 
CKG Koraal maakt deel uit van de netwerken:
-1 Gezin 1 Plan Voor- en Noorderkempen
1Gezin1Plan – Voor- en Noorderkempen
-1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen
Welkom | Antwerpen.be

Netwerk Gezinshuizen Antwerpen

Gezinshuizen zijn een innovatieve vorm van opvang binnen de Vlaamse jeugdhulp. Het primaire doel is om kinderen die niet in staat zijn om thuis op te groeien en voor wie een pleeggezin geen passende oplossing lijkt te zijn, toch een omgeving te bieden die zo dicht mogelijk bij een thuis ligt. 
Een professionele gezinshuisouder zorgt beroepsmatig voor drie kinderen, in zijn of haar eigen huis.
 
CKG Koraal start in 2024 met een eigen gezinshuis.

Voor meer info kan je terecht op www.gezinshuizen.be
gezin met kind op de fiets

Spel en ontmoeting – Komen spelen

In een spel- en ontmoetingsinitiatief krijgen ouders de plaats en de tijd om even op adem te komen en contacten te leggen met andere ouders. Contact leggen is makkelijk want iedereen die er komt, heeft de kinderen als gezamenlijk gespreksonderwerp. 

Baby’s en peuters kunnen er in alle veiligheid zelf op ontdekking in de nabijheid van hun vertrouwenspersoon. Ze ontmoeten er andere kinderen en ze leren samen spelen, als voorbereiding op de crèche, peutertuin of kleuterklas.

IBO Koraal en CKG Koraal bundelen hun krachten en organiseren samen een spel- en ontmoetingsplaats ‘Komen Spelen’ in het Huis van het Kind te Berchem.

Spel en ontmoetingsplaatsen | Huis van het Kind (huisvanhetkindantwerpen.be)

Steun Ons