Steun ons

Van bij de oprichting streeft Koraal naar een maximale toegankelijkheid van haar brede aanbod.

Hierbij trachten we zo veel mogelijk drempels weg te nemen, zowel inhoudelijk als financieel. Dankzij ons fijn vertakt netwerk van samenwerkingspartners en -organisaties maken we ons aanbod bekend bij kansengroepen en leiden we hen actief naar ons aanbod toe. Het hulpverleningsaanbod van het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning is grotendeels gratis en binnen de afdelingen kinderopvang en jeugd zetten we actief in op een toegankelijk prijsbeleid en uitgebreid kansentarief.

Hoewel verschillende overheden inspanningen leveren om onze werking te ondersteunen, zijn de middelen beperkt. Dankzij de steun van verschillende donateurs kunnen we vaak dat extraatje meer bieden: een extra uitstap, stimulerend spelmateriaal, een leuke slaapkamer… Dit maakt een wezenlijk verschil voor de kinderen die gebruik maken van ons aanbod!

Hoe kan u ons helpen?Er zijn verschillende manieren waarop u onze werking kan ondersteunen.

Een financiële gift:

u kan steeds een gift overmaken op de bankrekening van Koraal vzw: BE40-4099-5182-4163 (KRED-BEBB) met vermelding van ‘Gift’ en uw naam
Een gift voor een specifiek project:

contacteer ons en we werken samen met u graag iets uit wat perfect bij de doelstellingen van u of uw organisatie past!
Wil u graag onze werking inhoudelijk ondersteunen:

neem dan zeker een kijkje op onze vrijwilligerspagina!

Meer info?

Contacteer ons:
03 232 97 72
  • voor het centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning: ckg@koraal.be
  • voor jeugdwerking (speelpleinen, jeugdvakanties, vrijwilligerswerking) en kinderopvang: info@koraal.be