IBO Antwerpen

Voor- en naschoolse kinderopvang & vakantieopvang
Voor schoolgaande kinderen van 2,5 jaar tot het einde van de lagere school.
Een open speelaanbod met impulsen van de begeleiders.
Verschillende activiteiten , zowel binnen als buiten.

Voor- en naschoolse kinderopvang

Wat?
Hoewel de werking in het verlengde van de schooltijd ligt, beschouwt Koraal vzw de voor- en naschoolse opvang als vrije tijd waarbij kinderen een open speelaanbod krijgen met impulsen van de begeleiders.

Indien kinderen huiswerk willen maken is dit ook mogelijk.
Voor wie?
Voor schoolgaande kinderen van 2,5 jaar tot het einde van de lagere school.

Wij werken samen met verschillende scholen die gelegen zijn in de nabije omgeving van het IBO. Indien de school van uw kind niet samenwerkt met onze IBO is het enkel mogelijk om gebruik te maken van onze opvang op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties.

Deze opvang is een inclusieve werking waar ook kinderen met een beperking welkom zijn. Contacteer ons vooraf om samen te bekijken wat mogelijk is.

Koraal Kinderopvang werkt samen met de Stad Antwerpen voor het project buitengewoon leerlingenvervoer Raket: Raket maakt het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs sneller en slimmer. Geen saaie busrit, maar een traject op maat van ieder kind. Kinderen kunnen hierbij gebruik maken van de voor- en naopvang op 1 van onze locaties. Meer info vindt u op de website van Raket.

Samenwerkingsscholen

Koraal Kinderopvang werkt ook samen met scholen buitengewoon onderwijs zoals Leerexpert, Koca,… in het kader van buitengewoon leerlingenvervoer. Contacteer ons vooraf om samen te bekijken wat mogelijk is.
Wanneer?
Op schooldagen is er vooropvang, naopvang en opvang op woensdagnamiddag voorzien.Tijdens schoolvrije dagen van samenwerkingsscholen (bv. pedagogische studiedag of facultatieve verlofdag) is er dagopvang voorzien.Inschrijven voor voor- en naschoolse kinderopvang kan vanaf de 1ste kalenderdag van de voorafgaande maand.

Onze opvang momenten variëren per locatie, bekijk dus zeker de info bij jouw gekozen locatie
Opvangmoment
Openingsuren
Vooropvang
Van 7u00 tot begin schooltijd
Naopvang
Van einde schooltijd tot 18u30
Woensdagnamiddag
Van einde schooltijd tot 18u30
Schoolvrije dagen van samenwerkingsscholen
Van 7u00 tot 18u30
Inschrijven voor voor- en naschoolse kinderopvang kan vanaf de 1ste kalenderdag van de voorafgaande maand.

Vakantieopvang

Wat?
Net zoals in het schooljaar bieden we een open speelaanbod met impulsen van de begeleiders. Bovendien worden er ook verschillende activiteiten georganiseerd, zowel binnen als buiten.

Meestal blijven we op de werking zelf, maar soms gaan we ook op uitstap. U wordt hiervan op voorhand op de hoogte gebracht.
Voor wie?
Herfst-, kerst- en krokusvakantie: Koraal kinderopvang vangt tijdens deze vakanties kinderen op van 2,5 jaar tot en met het moment dat het kind de lagere school verlaat.

Paas- en zomervakantie: Koraal kinderopvang vangt tijdens deze vakanties kinderen op van 2,5 t.e.m. 8 jaar. Kinderen ouder dan 8 jaar kunnen terecht op de speelpleinen en kampen van Koraal vzw.

Wanneer?

Opvangmoment
Openingsuren
Inschrijven vanaf
Herfstvakantie
maandag t.e.m. vrijdag van 7u00 tot 18u00.
Gesloten: 1/11
15 september
Krokusvakantie
maandag tem vrijdag van 7u30 tot 18u00
15 januari
Paasvakantie
maandag t.e.m. vrijdag van 7u00 tot 18u00.
Gesloten: paasmaandag
15 januari
Zomervakantie
Maandag tem vrijdag van 7u00 tot 18u00
Gesloten: 21/07, 15/08
15 april
Tijdens de kerstvakantie zijn IBO Borneo en IBO Zigzag gesloten

Busvervoer

Koraal Kinderopvang werkt samen met de Stad Antwerpen voor het project buitengewoon leerlingenvervoer Raket: Raket maakt het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs sneller en slimmer. Geen saaie busrit, maar een traject op maat van ieder kind. Kinderen kunnen hierbij gebruik maken van de voor- en naopvang op 1 van onze locaties. Meer info vindt u op :

Tarieven

Opvangmoment
basisprijs 1ste kind
tarief vanaf het 2de kind
kansentarief
Voor- en na schooltijd
(per begonnen half uur)
€1,3
€0,98
€0,20
Woensdagnamiddag
Minder dan 3u.
€5,70
€4,28
€1,14
Woensdagnamiddag
Meer dan 3u.
€8,6
€6,45
€1,72
Schoolvrije dagen
€17,2
€12,9
€3,44
  • Het tarief ‘vanaf 2de kind’ wordt toegepast vanaf het 2de kind dat tegelijkertijd in de opvanglocatie aanwezig is.
  • U kan kansentarief verkrijgen indien u, bij moment van inschrijven, een “attest voor aanvraag kansentarief” voorlegt. Dit is verkrijgbaar bij o.a. de sociale centra van OCMW Antwerpen, sociale diensten van mutualiteiten, CKG’s, CAW of kansenverenigingen. Dit aanvraagattest geeft mogelijks recht op kansentarief tot 31 augustus van het jaar vermeld op het aanvraagattest. Deze aanvraag dient jaarlijks vernieuwd te worden. Het attest is geldig vanaf het moment van afgifte en werkt niet met terugwerkende kracht.
  • Wanneer u via de A-kaart van de Stad Antwerpen recht heeft op kansentarief, kan u dit ook automatisch bij ons verkrijgen. U dient hiervoor éénmalig het A-kaartnummer van uw kinderen toe te voegen aan hun online profiel. Bij elke reservatie zal automatisch het A-kaartnummer gecontroleerd worden en de korting kansentarief toegepast worden. Kansentarief via de A-kaart werkt niet met terugwerkende kracht.

Partners

In samenwerking met: